• Strategiczne doradztwo
  w obszarze zarządzania
  zasobami Ludzkimi

 • Executive/Direct Search
  Assessment & Development Center
  Outplacement, Audyt Kompetencji

 • „Połączenie sił to początek,
  pozostanie razem to postęp,
  wspólna praca to sukces”

  Henry Ford

JESTEŚMY DOŚWIADCZONĄ FIRMĄ KONSULTINGOWĄ.
SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

Executive/Direct Search

Rekrutacje na stanowiska managerskie wyższego i średniego szczebla oraz eksperckie, metodologią poszukiwań bezpośrednich. Ocena kompetencji kandydatów odbywa się kilku etapowo z zastosowaniem odpowiednio dobranych do stanowiska narzędzi m.in.: wywiady, testy psychologiczne / kompetencji, referencje, każdy proces wzbogacamy o elementy Assessment Center, co pozwala nam na idealne dopasowanie Kandydata do wymagań danego stanowiska i potrzeb Klienta.

Assessment & Development Center

Wielowymiarowy proces oceny kompetencji, który pozwala na zebranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników.  Jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy lub planowania jej dalszego rozwoju. Posiadamy bogate doświadczenie w realizowaniu sesji indywidualnych, jak i grupowych.

Audyt Kompetencji

Proces oceny potencjału kadry zarządzającej w firmie na jej różnych poziomach organizacyjnych przy użyciu odpowiednio dobranych i zestawionych narzędzi, w zależności od kontekstu sytuacyjnego (np.: fuzja, restrukturyzacja, budowanie kadry rezerwowej).

Outplacement

Autorskie programy aktywizacji zawodowej pracowników, których głównym celem jest udzielenie wsparcia zwalnianej osobie w powrocie na rynek pracy i w aktywnym poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Dodatkowym atutem jest również korzystny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku Pracodawcy w sytuacjach trudnych dla organizacji, gdy nieunikniona jest redukcja stanowisk i zwolnienia.

.

KIM JESTEŚMY?
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

HR Business Consulting  świadczy usługi w zakresie strategicznego doradztwa w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nasi Konsultanci posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów doradztwa personalnego dla Klientów polskich i międzynarodowych korporacji.

Więcej o nas

MISJA I WARTOŚCI

Misją naszej firmy jest bycie strategicznym partnerem w zakresie pozyskiwania najbardziej utalentowanych managerów oraz wyższej kadry specjalistycznej dla firm, z troską o właściwe ich dopasowanie uwzględniając uwarunkowania kultury organizacyjnej, oczekiwania, potrzeby i możliwości każdej ze stron. Wspólnie z naszymi Klientami budujemy ich przewagę konkurencyjną na rynku na poziomie kapitału ludzkiego, zarówno pozyskując dla naszych Klientów nowe talenty z rynku, jak i identyfikując je wśród już zatrudnionych pracowników. W naszych codziennych działaniach bliskie są nam przede wszystkim takie wartości, jak:

Partnerstwo

Budujemy pozycję zaufanego partnera-doradcy, eksperta poprzez aktualizację, rozwój i dzielenie się swoją wiedzą na temat rynku i zmieniających się trendów – wykorzystujemy ją w codziennej pracy, zachowując jak najwyższy poziom jakości działań i stosowanych narzędzi. Przekazujemy konstruktywne informacje zwrotne wszystkim zaangażowanym stronom by finalnie każdy Klient – zarówno Pracodawca, jak i Kandydat mieli poczucie satysfakcji z udziału w projekcie.

Szacunek

Otwarcie i szczerze komunikujemy się na każdym etapie realizowanego projektu, z każdą zaangażowaną stroną – zarówno Kandydatami, jak i Pracodawcami. Wykazujemy poszanowanie dla różnorodności potrzeb, preferencji oraz stylów współpracy poprzez odpowiednie dopasowywanie się i indywidualne podejście do każdego Klienta, ponieważ każdy Klient jest dla nas tak samo ważny.

Przedsiębiorczość

Działamy dynamicznie. Chętnie podejmujemy się trudnych projektów. Nie boimy się ryzyka. Nastawiamy się na konsekwencję i determinację w działaniu, szukanie kreatywnych i innowacyjnych sposobów działania, by osiągnąć nasz cel, którym zawsze jest satysfakcja Klienta ze wspólnie realizowanego projektu.

Wyślij zapytanie

ZAUFALI NAM

© Copyright - HR Business Consulting